Wettelijke besparingsbijdrage

U betaalt een wettelijke besparingsbijdrage van € 140,50 per paar voor verzekerden vanaf 16 jaar, en € 70,- voor verzekerden jonger dan 16 jaar.

Voor orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico
Aanschaf van hulpmiddelen heeft invloed op uw eigen risico . Uw eigen risico is €285,-