Eigenbijdrage 2013 en kosten

Wettelijke besparingsbijdrage
U betaalt een wettelijke besparingsbijdrage van € 137,50 per paar voor verzekerden vanaf 16 jaar, en € 69,- voor verzekerden jonger dan 16 jaar.

Voor orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico
Aanschaf van hulpmiddelen heeft invloed op uw eigen risico